Zawory kozienice

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamknięcie przepustów oraz wylotów. Reguluje on przepływ płynów poprzez przewody. Wyróżniane są dwa fundamentalne rodzaje zaworów, mianowicie: kulowy a także tłokowy.
       W zaworze kulowym umieszczona jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera albo zamyka zawór. Dzieje się to z powodu zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który kończy przepływ.
        Zawory w zależności od ich przeznaczenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie niżej krótko określony. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny wstrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku krańcowych położeń zawieradła, a więc przy otwarciu lub też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od typu zaworu, umiejscowione są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w wypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa charakteryzują się tym, iż otwierają się one samoczynnie w momencie, gdy ciśnienie pary (gazu) przewyższy względną regułę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu lub kotła.
         Zawory zwrotne używane są do zagwarantowania przepływu płynu wyłącznie w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które mają obciążenie czy też go nie mają.
         W zależności od wariantu ruchu zawieradła a także od sposobu zmiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe i iglicowe. Poniżej zostaną określone co poniektóre z wypunktowanych. Przykrywające cechują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają wykorzystanie w przewodach, które mają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są szczegółem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są oddzielnym elementem. Zawór ten spotykany jest również pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.

Możliwość komentowania jest wyłączona.