Cegła klinkierowa olkusz

Korzyści cegły klinkierowej

W sferze budownictwa jedną z najbardziej charakterystycznych form surowców jest powszechnie popularna, pełna różnych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To artykuł nadzwyczaj wymagający, jeśli chodzi o jego dalsze wykorzystanie i równie trudny do pozyskania w ramach procesu produkcyjnego. Jeżeli cegła ma być należycie wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie musi dotrzeć w ręce znawcy z wieloletnim stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z przeróżnymi innymi gatunkami dostępnych na polskim rynku materiałów, powinno się wspomnieć, że odznacza się ona szeregiem przeróżnych walorów technicznych. Na domiar tego, to produkt szczególnie ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast przypuszczalnie od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma natomiast związek z znamionowaną w tym miejscu cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- nieco metalicznym. Sprawdzić to można, wykonując łatwy eksperyment polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak stosownej wiedzy na temat znaków specyficznych standardowych cegieł klinkierowych sprawia, iż nazwą tego typu towaru określa się wszystkie cegły. Nie jest to jednakże odpowiednie, gdyż klinkierówki w tym miejscu omawiane cechują się należytymi cechami. Po pierwsze, muszą posiadać stosowną nasiąkliwość, jaka na ogół jest mniejsza niż sześc procent, albo ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwórczości cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzeczywista cegła klinkierowa produkowana jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to rzetelny artykuł mrozoodporny a także niezmiernie hartowny. Ową wytrzymałość rozumie się natomiast jako solidność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Deficyt któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia określenie danego towaru budowlanego cegłą klinkierową
W obszarze omawianych cegieł wyróżnia się różnorodne formaty, z czego w naszym kraju za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obrębie tego rozmiaru wydziela się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze kapitalnie odnajdują się przy wznoszeniu struktur naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, natomiast te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej wymagających warunkach pogodowych- na przykład przygotowanie kanalizacji, studni, przepustów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

www.art-office.pl