Odwierty pionowe żnin

Osobiste ujęcie wody

Zakup działki to pierwszy krok ku temu, żeby w niedalekiej przyszłości na jej terenie powstał nasz wymarzony domek. I choć w wielu przypadkach, budowa nie zacznie się z dnia na dzień, to kupienie posiadłości gruntowej nieuzbrojonej niewątpliwie okaże się korzystną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie począć budowę domku momentalnie po nabyciu działki. Potrzebne są bowiem  właściwe zezwolenia budowlane na które jak to przeciętnie bywa, trzeba oczekiwać mniej więcej kilkunastu miesięcy. Zanim w związku z tym zdobędziemy należytą decyzję administracyjną co do przeistoczenia działki rolnej w budowlaną, jedyne co możemy uczynić, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy też podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Aby jednak studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą a przy tym w pełni właściwą do picia i innego rodzaju wykorzystywania wodę, potrzebne są odwierty pionowe. Ich zadaniem jest utworzenie wierceń mających na celu stwierdzenie właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu na którym w przyszłości utworzone pozostaną główne otwory pod studnię. Przy ich pomocy sprawdzana jest między innymi gęstość właściwa oraz pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność zwana inaczej wodoprzepuszczalnością lub współczynnikiem filtracji i jego uziarnienie. Jeżeli rozchodzi się natomiast o cechy mechaniczne, to dzięki utworzeniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest solidność gruntu na ściskanie a więc jakie ciężar jest on (grunt) w stanie wytrwać bez uszkodzenia jego struktury na wyznaczonej jednostce jego powierzchni. Inną sprawdzaną właściwością jest jego ściśliwość zatem zdolność do zmniejszenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Należy przy tym dokonać podziału gruntu na spoisty i niespoisty (sypki), przy czym pierwszy znamionuje się w dużej mierze większą spoistością i osiada o wiele wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które też na obszarze naszej działki może występować. Zatem, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na obszar działki masywnym sprzętem w wypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy ogromu problemów. Na domiar tego niezwykle twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się również, że w zupełności powstrzyma przeprowadzenie wierceń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.