Zawory piotrków

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie przepustów i wylotów. Reguluje on przepływ płynów poprzez przewody. Rozróżniane są dwa główne typy zaworów, to znaczy: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym zlokalizowana jest kula z przelotem. W tym przypadku, przekręcenie kurka otwiera lub zamyka zawór. Dzieje się to wskutek zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który wstrzymuje przepływ.
        Zawory w zależności od ich poświęcenia rozdzielane są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie poniżej treściwie określony. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe trudnią się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny wstrzymuje pętlę regulacyjną, na przykład regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku ekstremalnych położeń zawieradła, a więc przy otwarciu lub też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od rodzaju zaworu, umiejscowione są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze użyczają się w wypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Mają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa charakteryzują się tym, iż otwierają się one automatycznie w sytuacji, kiedy ciśnienie pary (gazu) przewyższy możebną regułę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu lub kotła.
         Zawory zwrotne wykorzystywane są do zagwarantowania przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Rozdzielane są one na takie, które posiadają obciążenie bądź go nie posiadają.
         W zależności od rodzaju ruchu zawieradła oraz od sposobu przemiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe i iglicowe. Niżej zostaną określone co poniektóre z wypunktowanych. Przykrywające charakteryzują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają przeznaczenie w przewodach, które posiadają większe średnice. Znamionują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są szczegółem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samodzielnym szczegółem. Zawór ten napotykany jest również pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.

Możliwość komentowania jest wyłączona.