Zawory kalisz

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie otworów oraz wylotów. Dostraja on przepływ płynów poprzez przewody. Odróżniane są dwa główne warianty zaworów, to znaczy: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym umiejscowiona jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera czy też zamyka zawór. Dzieje się to wskutek zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który zatrzymuje przepływ.
        Zawory w zależności od ich przeznaczenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa oraz zwrotne. Każdy pozostanie poniżej treściwie scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe trudnią się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku krańcowych położeń zawieradła, a więc przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od rodzaju zaworu, umiejscowione są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w przypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa cechują się tym, że otwierają się one samoczynnie w momencie, gdy ciśnienie pary (gazu) przerośnie możebną normę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu lub kotła.
         Zawory zwrotne użytkowane są do zapewnienia przepływu płynu jedynie w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie lub go nie mają.
         W zależności od typu ruchu zawieradła i od rodzaju przemiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe i iglicowe. Niżej zostaną scharakteryzowane co poniektóre z wypunktowanych. Przykrywające określają się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe posiadają zastosowanie w przewodach, które mają większe średnice. Znamionują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są elementem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są oddzielnym modułem. Zawór ten spotykany jest również pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.

Możliwość komentowania jest wyłączona.