Zawory staszów

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie przepustów oraz wylotów. Reguluje on przepływ płynów poprzez przewody. Wyróżniane są dwa istotne typy zaworów, mianowicie: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym ulokowana jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera czy też zamyka zawór. Dzieje się to z powodu zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie czy też wysuwanie tłoka, który wstrzymuje przepływ.
        Zawory w zależności od ich przeznaczenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie niżej treściwie scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zamyka pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku krańcowych położeń zawieradła, to znaczy przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od wariantu zaworu, umiejscowione są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w wypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one przeznaczenie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa znamionują się tym, że otwierają się one samoczynnie w przypadku, gdy ciśnienie pary (gazu) przewyższy znośną regułę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu czy też kotła.
         Zawory zwrotne wykorzystywane są do zapewnienia przepływu płynu tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie albo go nie posiadają.
         W zależności od rodzaju ruchu zawieradła i od rodzaju przemiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe a także iglicowe. Niżej pozostaną określone niektóre z wymienionych. Przykrywające znamionują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają wykorzystanie w przewodach, które posiadają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są modułem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są oddzielnym fragmentem. Zawór ten spotykany jest też pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Dofinansowanie mieszkań 2019