Zawory złotoryja

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie przepustów a także wylotów. Reguluje on przepływ płynów poprzez przewody. Wyznaczane są dwa ważkie typy zaworów, mianowicie: kulowy a także tłokowy.
       W zaworze kulowym ulokowana jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera lub zamyka zawór. Dzieje się to wskutek zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który kończy przepływ.
        Zawory w zależności od ich poświęcenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy pozostanie poniżej treściwie scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe trudnią się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, na przykład regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku krańcowych położeń zawieradła, czyli przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od typu zaworu, zlokalizowane są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w przypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Mają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa cechują się tym, że otwierają się one automatycznie w momencie, gdy ciśnienie pary (gazu) przekroczy możebną regułę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu albo kotła.
         Zawory zwrotne używane są do zagwarantowania przepływu płynu tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Rozdzielane są one na takie, które posiadają obciążenie czy też go nie mają.
         W zależności od typu ruchu zawieradła a także od rodzaju zmiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe a także iglicowe. Niżej zostaną określone co poniektóre z przytoczonych. Przykrywające charakteryzują się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają wykorzystanie w przewodach, które posiadają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są fragmentem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są oddzielnym elementem. Zawór ten napotykany jest też pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

domy jednorodzinne